annonse stoppnatoseminarLovende mobilisering til ny motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap.

Debattmøtet som Stopp NATO arrangerte på Litteraturhuset i Oslo søndag ga både kunnskap og inspirasjon til de som ønsker å gjenreise en kjempende freds- og antikrigsbevegelse i Norge.

Et tjuetalls mennesker brukte en søndag formiddag til å lære mer om NATOs historie og rolle, og om hva som trengs for å utvikle en ny antikrigsbevegelse i Norge. En engasjert forsamling stilte spørsmål og kom med gode innspill til hvordan bygge en aktivistorganisasjon. Talsperson for KPml, Dagbjørn Skipnes (bildet), var en av innlederne på møtet.

Dagbjørn Skipnes fra KPml holdt ei engasjerende og lærerik innledning. Foto: © KMODagbjørn Skipnes fra KPml holdt ei engasjerende og lærerik innledning. Talsperson for Stopp NATO, Kim Kopperud (t.h.), ledet møtet.
Foto: © KMO

Det er et sørgelig faktum at den norske motstanden mot NATO, opprustning og krigsforberedelser er på et historisk lavmål. Dette står i grell kontrast til en aggressiv krigspropaganda som truer med å sette Europa i brann. Det ønsker Stopp NATO-initiativet, som ble oppretta samtidig med at Jens Stoltenberg ble utnevnt til ny generalsekretær for NATO sist høst, å gjøre noe med.

Gjennom tre presentasjoner som tok for seg henholdsvis NATOs historie fra opprettelsen i 1949, konsekvensene for Norge som følge av medlemskap i et mer og mer aggressivt NATO med Stoltenberg som sjef, og massemedienes rolle som mikrofonstativ for de kreftene som sprer russerfrykt og krigspropaganda, fikk tilhørerne et helhetsbilde som ga grunnlag for en god og engasjert debatt.

Møtet bar bud om at antikrigsbevegelsen endelig kan være på vei ut av den lange dvaletilstanden som inntrådte under den rødgrønne regjeringsperioden da SV solgte sjela si til NATO og Stoltenberg.

Les mer om og fra møtet på stoppnato.no

Personvernmelding